Kapat


Dex Forte Nedir? Dex Forte Ne İşe Yarar?
İlaç Bilgileri 32

Dex Forte Nedir? Dex Forte Ne İşe Yarar?

DEX FORTE 50 mg 20 Film Tablet

dex forte 50 mg film kaplı tablet oral yoldan alınır. dex forte 50 mg deksketoprofene eşdeğer 73,76 mg deksketoprofen trometamol Aktif madde içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz içerik olarak mannitol (E421), kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat ve opadry II 85G18490; Polivinil alkol, titanyum dioksit (E171), talk, polietilen glikol, lesitin (soya) (E322) içerir.

DEX FORTE Tablet nedir ve ne için kullanılır?

dex forte, steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) (anti-enflamatuar) adı verilen ilaç grubundan bir ağrı kesici. Akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), osteoartrit semptomlarının ve belirtilerinin (eklemlerde hasar ve kalsifikasyon), romatoid artrit (inflamatuar eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha sık spinal eklemlerde sertlik) iskelet sistemi ağrısı (örneğin bel ağrısı), postoperatif ağrı (postoperatif ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir. dex forte, 50 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 ve 30 film kaplı tabletlerin ambalajlarında bulunur.

DEX FORTE Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler;

 • Deksketoprofen trometamole veya dex forte içindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı);
 • Asetilsalisilik aside veya diğer steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlara alerjiniz varsa;
 • Aspirin veya diğer steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar kullandıktan sonra veya Astımınız varsa, astım krizi, akut alerjik rinit (alerjilere bağlı burun kısa süreli iltihaplanma), burundaki polip (alerjiye bağlı) burun kitleleri), ürtiker (deri döküntüsü), alerjiye bağlı yüz ve boğazda şişme (yüz, göz, dudak veya dilin şişmesi veya nefes almada zorluk) veya göğüste hırıltı;
 • Yağın düşürülmesi için kullanılan bir ilaç sırasında fotoalerjik veya fototoksik reaksiyonlardan (güneşe maruz kalan cildin kızarması ve / veya kabarması gibi semptomlar) şikayet ederseniz kan);
 • Peptik ülser (gastrointestinal yara), mide veya bağırsak kanaması veya devam eden sindirim problemleriniz (örn. Hazımsızlık, göğüste yanıklar) varsa veya daha önce mide veya bağırsak kanaması, ülserler (gastrointestinal yaralar) veya delinmişseniz;
 • Devam eden sindirim sistemi problemleriniz varsa (örneğin hazımsızlık, mide ekşimesi);
 • Fıstık veya soyaya karşı alerjiniz varsa;
 • Ağrı kesici olarak kullanılan steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID’ler) kullanımı nedeniyle geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz;
 • Devam eden inflamatuar bağırsak hastalığınız varsa (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit);
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek problemleriniz veya ciddi karaciğer problemleriniz varsa;
 • Kanama bozuklukları veya kan pıhtılaşma bozuklukları varsa;
 • Kusma, ishal veya yetersiz sıvı alımı (vücutta büyük miktarda sıvı kaybı) nedeniyle ciddi dehidrasyonunuz varsa;
 • Hamileliğin üçüncü trimesterinde veya emziriyorsanız;
 • Koroner arter cerrahisi (koroner arter baypas grefti) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırasında ve sonrasında ağrının tedavisinde kullanmayın.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar;

 • Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız varsa;
 • Sıvı retansiyonu dahil olmak üzere böbrek, karaciğer veya kalp problemleriniz (yüksek tansiyon ve / veya kalp yetmezliği) varsa veya geçmişte bu problemlerden herhangi birine sahipseniz;
 • Diüretik (diüretik) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma (örneğin aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) yaşıyorsanız;
 • Kalp problemleriniz varsa, daha önce inme geçirmişseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. Yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız) doktorunuza veya eczacınıza danışın. DEX FORTE gibi ilaçlar kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkili olabilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile herhangi bir risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayın.
 • Daha büyükseniz: yan etkiler yaşama olasılığınız daha yüksektir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza danışın;
 • Üreme problemleri olan bir kadınsanız (DEX FORTE üremeyi olumsuz etkileyebilir, bu nedenle bir gebe kalma planınız varsa veya infertilite testi yapacaksanız bu ilacı kullanmayın);
 • Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;
 • Kan veya kan hücresi üretim bozukluğunuz varsa;
 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte geniş dökülme ile kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları);
 • Geçmişte inflamatuar bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);
 • Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçtiyseniz;
 • İstisnai olarak, NSAID’ler enfeksiyonu artırabileceğinden, suçiçeği (suçiçeği) varsa;
 • NSAID’ler, kanama, gastrointestinal yaralanma veya perforasyon gibi ölümcül olabilen ciddi gastrointestinal yan etkilere neden olur. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarı yapılmaksızın veya verilmeden ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalar ciddi gastrointestinal yan etkiler için daha yüksek risk altındadır.
 • Peptik ülser veya kanama riskini artıran ilaçlar alıyorsanız, örn. oral steroid, bazı antidepresanlar (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri gibi SSRI tipi); kan pıhtılaşmasını önleyen aspirin veya warfarin gibi antikoagülan ilaçlar. Bu durumlarda, lütfen DEX FORTE almadan önce doktorunuza danışın. Midenize ek ilaçlar verebilirsiniz (misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar);
 • Asetilsalisilik asit veya diğer NSAID’lerin alımı sonucunda astım, kronik sinüzit ve / veya kronik rinitli burun polipiniz varsa, nüfusun geri kalanından daha yüksek asetilsalisilik asit ve / veya NSAID’lere karşı alerjiniz olduğu için . Bu ilacın kullanımı, özellikle asetilsalisilik aside veya NSAID’lere alerjisi olan hastalarda astım ataklarına veya bronkospazmaya (hava yollarının daralması) neden olabilir.
İlginizi Çekebilir:  FITO krem nedir ve ne için kullanılır?

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir zamanda bile sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

Araç ve makine kullanımı;

dex forte, tedavinin bir yan etkisi olarak baş dönmesine veya uyuşukluğa neden olabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi biraz etkileyebilir. Bu etkileri fark ederseniz, belirtiler kaybolana kadar makineyi sürmeyin veya kullanmayın. Tavsiye için doktorunuza danışın.

DEX FORTE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler;

DEX FORTE lesitin (soya (E322)) içerir. Fıstık veya soyaya karşı alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayın.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı;

DEX FORTE yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı bilgilendirmelisiniz. Bazı ilaçlar birlikte kullanılmayabilir veya dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer anti-enflamatuar ilaçlar
 • Varfarin, heparin veya kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer ilaçlar
 • Bazı duygudurum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve deformitelere neden olan kalıcı bir hastalık) ve kanseri tedavi etmek için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi için kullanılan hidantoinler ve fenitoin (epilepsi)
 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan sülfametoksazol (enflamatuar mikrobiyal hastalıklar)

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • ACE inhibitörleri (örn. Enalapril, kaptopril), diüretikler (örn. Hidroklorotiyazid, furosemid), beta blokerler (örn. Metoprolol, atenolol) ve anjiyotensin II antagonistleri (örn. Olmesartan, telmisartan, yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılır)
 • Devam eden venöz ülserleri tedavi etmek için kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin (toplam vasküler yaralar)
 • Viral enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan zidovudin
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozit antibiyotikler (gentamisin, amikasin vb.)
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

Dikkat edilecek kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikler (örn. Siprofloksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve kan pıhtılarını çözmek için kullanılan ilaçlar gibi diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Digoksin, devam eden kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılır
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri tipinde antidepresanlar (SSRI’lar)
 • Trombosit agregasyonunu (kan pullarının agregasyonu) ve kan pıhtı oluşumunu azaltmak için kullanılan antitrombosit ajanlar
İlginizi Çekebilir:  Zalain Krem Nedir? Zalain Krem 13 Yan Etkisi

Şu anda herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunları doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Yiyecek-içecek etkileşimleri;

Tabletleri yeterli miktarda su ile alın. Tabletleri yiyecekle almak, mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, akut ağrınız varsa, tabletleri aç karnına alın. İlacı yemeklerden en az 30 dakika önce almak ilacın biraz daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

dex forte

DEX FORTE

DEX FORTE Tablet nasıl kullanılır?

 • Tabletleri yeterli su ile alın.
 • Tabletinizi aç karnına alın (yemekten en az 30 dakika önce), çünkü ağrınız şiddetliyse ve ağrınızın daha hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyorsa emilmesi daha kolay olacaktır (bkz. Bölüm 2 “DEX FORTE’u yiyecek ve içecekle kullanma”).
 • DEX FORTE’u her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği gibi alın. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışın.
 • İhtiyacınız olan dozu ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. günde kaç tablet ve ne kadar süre almanız gerektiğini Doktorunuz size söyleyecektir.
 • Ağrı tipine ve şiddetine bağlı olarak önerilen doz 75 mg’dır (8 saatte bir 25 mg [1/2 tablet]). Toplam günlük doz 75 mg’ı geçmemelidir.

Çocuklarda ve Bebeklerde Kullanım;

 • DEX FORTE, çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı;

 • Orta yaştan daha büyükseniz, tedaviye günde 1 tableti (50 mg) aşmayan bir dozda başlamalısınız.
 • DEX FORTE iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç ​​dozu normalde önerilen doza (75 mg) yükseltilebilir.

Özel Kullanım;

 • Böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa, tedaviye günde 50 mg’ı aşmayan bir dozda başlamalısınız (günde bir kez DEX FORTE).
 • DEX FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Doz aşımı ve tedavisi;

 • DEX FORTE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacınızla konuşun.
 • Lütfen ilaç paketini veya paket broşürünü yanınıza almayı unutmayın.

Kullanmayı unutursanız:

 • Zaman geldiğinde, bir sonraki dozu alın.
 • Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayın.

DEX FORTE ile tedavi kesildiğinde ortaya çıkabilecek etkiler;

 • DEX FORTE ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Video izlemek için tıklayabilirsiniz.

DEX FORTE Hamilelik sırasında kullanılır mı?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Hamileliğinizin üçüncü üç aylık döneminde DEX FORTE kullanmayın. Kesinlikle gerekli olmadıkça, gebeliğin birinci veya ikinci üç aylık döneminde DEX FORTE kullanmamak en iyisidir. Hamileyseniz doktorunuza söyleyin. DEX FORTE kullanmak, hamile kalmayı planlıyorsanız sizin için doğru olmayabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, derhal doktorunuza danışın.

DEX FORTE Emzirme döneminde kullanıyor mu?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Emziriyorsanız DEX FORTE kullanmayın.

DEX FORTE Yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi DEX FORTE bileşenlerine duyarlı kişilerde yan etkiler görülebilir. Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz, DEX FORTE’u kullanmayı bırakın ve DERHAL doktorunuza bildirin veya en yakın hastanenin acil servisine başvurun.

 • Anafilaktik reaksiyon (vücudun alerjenlere çok şiddetli yanıtı, ani aşırı duyarlılık)
 • Cilt, ağız, gözler ve genital bölgelerde açık yaralar (Steven Johnson ve Lyell sendromları)
 • Yüzün şişmesi veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem)
 • Hava yollarının daralması nedeniyle nefes darlığı (bronkospazm) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
İlginizi Çekebilir:  Mucomax Nedir? Mucomax Ne İşe Yarar?

Bunlardan birine sahipseniz, DEX FORTE’ye karşı ciddi bir alerjiniz var. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok nadirdir. Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği gibi listelenir:

 • Çok yaygın: 10 hasta da en az 1 kişi de görülebilir.
 • Yaygın: 100 hastanın birinden fazla, 10 hastanın birinden az.
 • Yaygın olmayan: 1000 hastanın birinden fazla, 100 hastanın birinden az görülebilir.
 • Seyrek: 10.000 hastanın birinden fazla, 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın yan etkiler:

 • Bulantı ve / veya kusma
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık)

Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Uyuklama
 • Uyku bozuklukları
 • Sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • Çarpıntı
 • Kızarma
 • Mide sorunları
 • Kabızlık
 • Kuru ağız
 • Şişme
 • Cilt döküntüsü
 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Ateş ve titreme hissi
 • Genel halsizlik, halsizlik hissi

Nadir yan etkiler;

 • Ülser
 • Kan kusması veya siyah dışkı ile kendini gösteren peptik ülser perforasyonu veya kanaması
 • Bayılma
 • Yüksek tansiyon
 • Çok yavaş nefes almak
 • Su tutma ve vücudun vücuttan şişmesi (örneğin ayak bileklerinin şişmesi)
 • İştahsızlık (anoreksiya)
 • Duyuların anormalliği
 • Larinks bölgesinde şişme (larinks ödemi)
 • Aniden gelişen böbrek bozukluğu (akut böbrek bozukluğu)
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Akne
 • Artan terleme
 • Sırt ağrısı
 • Sık idrara çıkma
 • Menstrüel düzensizlikler
 • Prostat sorunları
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kan testleri)

Çok nadir;

 • Nefes darlığı
 • Hızlı kalp artışı
 • Düşük kan basıncı
 • Pankreasta iltihaplanma
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması (kulak çınlaması)
 • Cilde duyarlılık
 • Işığa duyarlılık
 • Kaşıntı
 • Böbrek sorunları
 • Düşük beyaz kan hücresi sayısı (nötropeni), az sayıda kan gevreği (trombositopeni)
 • Anti-enflamatuar ilaçların uzun süreli kullanımı nedeniyle bir yan etkiniz varsa ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başlangıcında herhangi bir karın / bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. Karın ağrısı, yanma, kanama).
 • Ağızda veya genital bölgede herhangi bir deri döküntüsü veya lezyon veya herhangi bir alerji belirtisi fark ettiğinizde DEX FORTE’u kullanmayı bırakın.
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlarla tedavi sırasında sıvı tutulması ve şişmesi (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncını ve kalp yetmezliğini arttırır.
 • DEX FORTE gibi ilaçlar kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkili olabilir.
 • Bağ dokusunu (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları olan hastalarda, anti-inflamatuar ilaçlar nadiren ateş, baş ağrısı ve boyun sertliğine neden olabilir.

Bu broşürde belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Depolanması ve Saklama;

 • DEX FORTE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında ​​saklayın.
 • 25 ° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayın ve ışıktan koruyun.
 • Son kullanma tarihlerine göre kullanın.
 • DEX FORTE ürününü pakette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
 • Üründe ve / veya ambalajında ​​herhangi bir kusur fark ederseniz, DEX FORTE kullanmayın.
 • Süresi dolmuş veya kullanılmamış ilaçları atmayın! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen toplama sistemine vermek.

 

Ayrıca bir önceki ilacımız olan Roaccutane Nedir ve Ne İçin Kullanılır? adlı ilacımızı da okumanızı öneririz.


“Dex Forte Nedir? Dex Forte Ne İşe Yarar?” üzerine 32 yorum

 1. Serkan dedi ki:

  Dex Forte ile ilgili bilgimiz oldu sayenizde çok teşekkür ederim faydalı bir yazı

 2. Ayca dedi ki:

  Dex Forte nedir ve nasıl kullanır tüm bilgiler tek tek ve açıklayıcı bir şekilde yazılmış, merak ettiğim her şey mevcuttu 🦋

 3. Mustafa dedi ki:

  Bu kadar yan etkisi olan bi ilacı nasıl kullanmamız gerekiyor acaba yardımcı olur musunuz lütfen

 4. Berataydin dedi ki:

  Ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığı hakkında fazla bilgi sahibi değilim şu an hepsini detaylı bir şekilde Öğrenmiş oldum

 5. CemalGulcan dedi ki:

  Bilgilendirici ve faydalı bir paylaşım olmuş gerçekten. Emeğinize sağlık.

 6. Onur23 dedi ki:

  Dex forte yi çok araştırdım ama bu şekilde detaylı hiç okumamıştım. Teşekkürler 🙏

 7. Sinem erkch dedi ki:

  Eklem ağrılarını geçiren bir ilaç ise gayet güçlüdür.Yan etkilerine de dikkat etmek lazım tabi Yine bir hekime danisilmali diye dusunuyorum

 8. Murat T dedi ki:

  Dex Forte kullanımı ile ilgili aradığım her şeyi yazınızda buldum, çok teşekkür ederim.

 9. Arzu dedi ki:

  Bende kullandım bu hapı hiç bir zararını görmedim dokunmadı gayette faydasını gördüm çok iyi geldi Van

 10. Fatma dedi ki:

  çok değerli bir mesleğiniz var çok minnettarız size emeğinize sağlık makale çok güzel olmuş

 11. Özge dedi ki:

  İlaç bilgilendirmesi için teşekkür ederim prospektötünü kaybetmiştim

 12. Ömür Erkil dedi ki:

  İskelet sistemime cok iyi geliyor bel agrıma birebir bu ilaç geçiriyor. Cok faydalarını görüyorum tabi doktor tavsiyesi önemli öyle her iyi gelen ilacı kullanmamak lazım

 13. Ferhat Dalkılıç dedi ki:

  Ağrı kesici ilaç konusunda verdiğiniz açıklayıcı ve önemli bilgiler için çok teşekkür ederim faydası çok oldu

 14. Emre dedi ki:

  Bu ilacı reçetesiz kullanabiliyormuyuz hertürlü ağrıda işe yarıyormu yoksa bölgesel mi

 15. CemalGulcan dedi ki:

  Dex Forte ilacını detaylı bir şekilde inceleyip anlatmışsınız. Faydalı bir içerik olmuş gerçekten. Teşekkürler.

 16. Cengiz dedi ki:

  Çok teşekkürler çok ayrinti sekilde ve anlamamız gerektiği gibi anlatıldı pıhtı atması sonrası verilen ilaçlar sonrası araştırmaya başlamıştım ve çok faydalı etkileri ve yan etkilerini de görmüş oldum güzel bı yazıya alınmış

 17. Berataydin dedi ki:

  Dex forte nedir ne işe yarar fazla bilgi sahibi değildim nasıl kullanıldığını bilmiyorum şu an hepsini çok detaylı bir şekilde öğrendim

 18. Fatma dedi ki:

  Dex Forte ilacı hakkında verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim emeğinize sağlık

 19. Cengiz dedi ki:

  Çok teşekkürler çok ayrinti sekilde ve anlamamız gerektiği gibi anlatıldı pıhtı atması sonrası verilen ilaçlar arasında Dex Forte görüp araştırmaya başlamıştım ve çok faydalı etkileri ve yan etkilerini de görmüş oldum güzel bı yazıya alınmış

 20. Filiz dedi ki:

  İlaç hakkında verdiğiniz bilgiler hem çok kıymetli hemde doğru ilacı kullanıyorum tüm diye hep bakiyorum

 21. Filiz dedi ki:

  Dex Forte ilacının hakinda tüm bilgileri aldım bütün emeğinize sağlık

 22. İbrahim dedi ki:

  Kaliteli ve sağlam bilgilerin bol olduğu çok güzel bir makale olmuş emeği geçen herkese teşekkür ediyorum 👍

 23. İbrahim dedi ki:

  Kaliteli ve sağlam bilgilerin bol olduğu çok güzel bir makale olmuş tebrikler emeği geçen herkese teşekkür ediyorum 👍

 24. Suzann dedi ki:

  Benimde ecza dolabımda sürekli bulunan en iyi derdime derman bir ilaçtır. Bu bilgileride okumam iyi oldu.

 25. Fatma cimen dedi ki:

  Neler içerdi kullanım alanları gayet detaylı bir şekilde anlatılmış makale benim için tatminkar açıklayıcı iyiydi

 26. Efsane dedi ki:

  DEX FORTE kullanım alanları bileşenleri aşırı tüketildiği zamanı neler yapılması gerektiği her şey o kadar güzel ve detaylı anlatılmış ki makalede harikasınız

 27. Gökçe p dedi ki:

  dex forte ile ilgili merak ettim her şey çok detaylı bir şekilde anlatılmış

 28. Ali dedi ki:

  Dexforte kullanıyorum. Hep yan etkileri nelerdir diye arastiriyordum. En detayli siz yazmissiniz. Midem hassaslasmisti. Bundanmis. Koruyucu kullancam teşekkürler

 29. Cagdas dedi ki:

  Dex Forte ilacı hakkında bilgi sahibi oldum çok yararlı gözüküyor kesinlikle

 30. Mikail Kahraman dedi ki:

  Bu makale birçok kimsenin hayatını kurtaracak nitelikte açıklamalarla dolu. Dex Forteyi kimler ne şartlarda kullanabilir, yan etkileri nelerdir net bir şekilde anlatılmış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.

 31. Linayaren dedi ki:

  Dex forteye dair aradığım tüm bilgileri burda cok teşekkür ederim

 32. İbrahim dedi ki:

  Dex Forte hakkında kaliteli ve sağlam bilgilerin bol olduğu çok güzel bir makale olmuş verdiğiniz bilgiler çok işime yaradı teşekkürler 👍

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir